Osaamiskiinteistöt Oy:n toiminta päättyy

Osaamiskiinteistöt Oy:n on jakautunut kahdeksi uudeksi yhtiöksi omistajien tekemän päätöksen ja sen mukaisen jakautumissuunnitelman mukaisesti 31.3.2018. Kesäkuun alkuun mennessä kaupparekisteriin toimitetaan tieto lopputilityksestä.

Osaamiskiinteistöt Oy perustettiin 31.8.2009 ja sen visiona on ollut toteuttaa laadukkaat toimitilaratkaisut Lahdessa toimiville yliopistoille ja ammattikorkeakoululle siten, että ne tuottavat toiminnallista lisäarvoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulun opetukselle, tutkimukselle ja alueelliselle vaikuttavuudelle sekä näiden organisaatioiden keskinäiselle yhteistyölle.  Tehtävänä on ollut omistaa ja hallinnoida toimitiloja Lahden seudulla tapahtuvaa korkeakouluopetusta tai muuta koulutustoimintaa, tutkimusta ja niihin tukeutuvaa yritystoimintaa varten. Jakautumisessa perustetut uudet yhtiöt jatkavat vision mukaisia tehtäviä.

Tiedot jakautumisesta ja Osaamiskiinteistöt Oy:n toiminnan loppumisesta, uusista yhteystiedoista ja muista käytännön asioista on toimitettu vuokralaisille ja muille yhtiön sidosryhmille. Molempien uusien yhtiöiden hallituksen puheenjohtajana ja jäseninä jatkavat Osaamiskiinteistöt Oy:n nykyiset hallituksen jäsenet. Osa-aikaisena toimitusjohtajana uusissa yhtiöissä jatkaa Osaamiskiinteistöjen toimitusjohtaja.

Vuokrasopimukset on siirretty uusille yhtiöille ja palvelut kaikissa kiinteistöissä jatkuvat entiseen tapaan. Uudet yhteystiedot tässä uutiskirjeessä uusien yhtiöiden kohdalla.