Seminaari Niemen kampusalueen kehittämisestä

Niemen ja Mukkulan vanhalla teollisuusalueella on jo pitkään ollut yliopisto- ja yrityskeskittymä Lahden Tiedepuisto ja Yliopistokampus. Lahden ammattikorkeakoulu keskittää kuluvan syksyn aikana kaikki toimintonsa alueelle ja Niemen alue tulee muuttumaan monipuoliseksi teollisuus- työpaikka- ja kampusalueeksi, johon kuuluu myös Vesijärven rantaa ja satama-aluetta.

Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto järjesti keskeisille yhteistyötahoilleen 18.9.2018 seminaari- ja keskustelutilaisuuden, jonka teemana oli Niemen kampusalueen kehittäminen. Kaupungin ja korkeakoulujen edustajien lisäksi tilaisuuteen osallistui myös alueen muiden toimijoiden edustajia. Keskeisiksi teemoiksi Niemen alueen kehittämisessä nousivat eri toimijoiden roolit, toimijoiden välinen yhteistyö sekä opiskelua ja työskentelyä tukevat arjen palvelut alueen vetovoiman kasvattamiseksi.

Avauspuheenvuorossaan Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen totesi, että Niemen kampusalueen kehityksellä on ratkaiseva vaikutus kaupungin muulle kehittämiselle ja asetti tavoitteeksi sen, että Niemen kampusaluetta kehitetään Suomen luokan kampuksesta maailmanluokan kampukseksi.