Vuokrasopimusten siirto

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy siirtää osan hallussaan olevista Tiedepuiston vuokrasopimuksista Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuistolle. Luovutuksen kohteena olevat vuokrasopimukset siirtyvät entisin ehdoin ja samoin vuokranantajan oikeuksin ja velvollisuuksin eikä siirto edellytä toimenpiteitä vuokralaisilta.

Siirto tapahtuu kahdessa vaiheessa niin, että 1.1.2019 Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuistolle siirtyvät D-osan vuokrasopimukset kerroksissa 0, 4 ja 5. Toisessa vaiheessa 1.7.2019 siirtyvät LADECin vuokrakannassa vielä olevat sopimukset rakennuksen A-, B- ja P-osissa.

Siirrot liittyvät Lahden kaupunginhallituksen tekemään rahoittajasopimukseen, jonka mukaan LADECin kuntarahoitus vähenee merkittävästä ensi vuoden alussa. Tämä edellyttää toiminnan uudelleenjärjestelyjä ja osana näitä edelleenvuokraustoiminnan suhteuttamista tulevaa rahoitusta vastaavaksi.

LADEC jatkaa nykyisissä tiloissaan Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston vuokralaisena.