Tiedepuiston stipendit

Tiedepuiston hallitus on jo vakiintuneeksi muodostuneen tavan mukaan myöntänyt kahdelle Helsingin yliopiston ympäristötieteiden ja kahdelle Lahden ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan opiskelijalle 500 euron suuruiset stipendit. Korkeakoulujen opettajat valitsevat stipendien saajat ja jakoperusteissa eniten painottuvat hyvä opintomenestys ja opinnäytetyö. Valintoihin vaikuttaa myös paikallisuus siten, että stipendien saajat ovat sitoutuneet toimimaan Lahden alueella ja että opinnäytetyö kohdistuu Lahden alueella toteutettaviin tutkimusprojekteihin.

Tämän vuoden stipendien saajat ovat:

  • Suvi Kolu gradutyöstään Lahopuun määrä ja laatu Lahden kaupunkimetsissä – indikaatiot monimuotoisuudelle
  • Elina Kovakoski hyvin edenneistä alan opinnoista
  • Jussi Kankaala opinnäytetyöstään Maa-aineslupa ja siihen liittyvän valvonnan kehittäminen – Orimattilan kaupunki
  • Konsta Tarkkala hyvin edenneistä alan opinnosta

Stipendien jakotilaisuus pidettiin Tiedepuistossa 14.5.2019.