Niemi-visiot

Niemen alueen maankäytön kehityskuva on valmistunut. Siihen liittyen Lahden kaupunki antoi LAB-ammattikorkeakoulun kaupunkimuotoilun opiskelijoille tehtäväksi ideoida, miltä kampusalue voisi näyttää ja mitä kaikkea alueella voisi olla.

 Kaikissa töissä pidetään tärkeänä sitä, että Niemen kampusalueella on palveluja, kiinnostavia kohteita ja tapahtumia, jotka lisäävät alueen vetovoimaa niin työ- kuin opiskelupaikkanakin.  Aluetta tulee kehittää aktiivisena kaupunginosana, jossa näkyy kokeilukulttuuri, yhdessä tekeminen ja mahdollisuus verkostoitua. Alueella jo toimivat yritykset ja niiden henkilökunta toivovat alueelle viihtyisyyttä, peruspalveluita ja ilta-aikaan auki olevia ravintoloita. Myös sataman ja rannan kehittämistä virkistyskäyttöön pidetään tärkeänä.

“Suunnittelussa on tärkeä muistaa ihmiset. Kyseessä ovat arvot, unelmat ja kokemukset, joita ei vielä ole sanallistettu tai ei osata vielä sanallistaa. Siksi niin kaupunki- kuin palvelumuotoilussakin käytetään visuaalisia ja toiminnallisia menetelmiä järkeilyn ja arvioinnin välineinä. Visualisointi ja koemallien käyttö tuovat avoimuutta ja demokraattisuutta suunnitteluun”, toteaa lehtori Sara Ikävalko LAB-ammattikorkeakoulusta.

Näyttely opiskelijaryhmien töistä ja loppuraporteista on esillä Tiedepuiston Käkikelloaulassa 31.3.2020 asti.