Tiedepuiston stipendit

KOY Lahden Tiedepuiston hallitus myöntää vuosittain kahdelle Helsingin yliopiston ja kahdelle LAB-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan opiskelijalle 500 euron stipendin. Myöntämisperusteina ovat mm. hyvin edenneet opinnot ja opinnäytetyö. Huomiota kiinnitetään myös opiskelijan aktiivisuuteen opiskelijajärjestössä ja yhteisön rakentamisessa sekä siihen, että opinnäytetyö tavalla tai toisella liittyy Lahden alueeseen. Kaikkien valintakriteereiden ei kuitenkaan tarvitse kaikkien stipendin saajien osalta täyttyä.

Tänä vuonna stipendit saavat Janne Auranen ja Ida Mäkelä Helsingin yliopistosta sekä LAB-ammattikorkeakoulun Oona Grönqvist ja Ella Uotila. Valinnan suorittivat opetuksessa ja opinnäytetyöohjauksessa olevat LAB-ammattikorkeakoulun lehtorit Pia Haapea ja Raine Vihelmaa sekä professori Heikki Setälä Helsingin yliopistosta.

Tänä vuonna hallitus myönsi lisäksi 1000 euron stipendin LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin Strategisen kaupunkimuotoilun opiskelijaryhmälle.

  • Ihmislähtöinen suunnittelu on keskeinen osa elävän, turvallisen, kestävän ja terveellisen kaupungin toteuttamista. Tällä opintojaksolla kurkistimme ihmislähtöiseen kaupunkikehittämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen muotoilun viitekehyksestä. Kaupunkimuotoilun vinkkelistä pureudutaan ihmisten kokemusmaailmaan ja tutkitaan elin- ja toimintaympäristöön liittyviä tarpeita käyttäjien näkökulmasta, kertoo lehtori Sara Ikävalko.

Kaikissa ryhmän jäsenten tekemissä töissä pidettiin tärkeänä, että Niemen kampusalueella olisi tulevaisuudessa kiinnostavia kohteita ja tapahtumia, jotka lisäävät alueen vetovoimaa niin opiskelu- kuin työpaikkanakin vapaa-aikaa unohtamatta. Opiskelijoiden töistä koottu näyttely Niemi-visiot oli maalis-huhtikuun ajan esillä Tiedepuiston Käkello-aulassa.