Korona vaikuttaa myös opiskelijan arkeen

Alkusyksyn korona-uutisointi on vahvasti nostanut esiin opiskelijat ja heidän käyttäytymisensä. Usealla korkeakoulupaikkakunnalla on raportoitu isoista tartuntaluvuista ja erityisen huomion kohteena ovat olleet uusille opiskelijoille järjestetyt tapahtumat. Hauskanpidon lisäksi näillä tapahtumilla pyritään edesauttamaan opiskelijoiden kiinnittymistä opiskelijayhteisöön ja opiskelijajärjestöt pelkäävätkin uusien opiskelijoiden jäävän porukan ulkopuolelle.

LAB-ammattikorkeakoulu toteuttaa opetustaan niin Tiedepuiston kuin Mukkulankadun tiloissaankin hybridimalllilla, joka tarkoittaa sitä että osa opetuksesta toteutetaan verkossa ja osa lähiopetuksena. Opiskelijat käyttävät tiloihin tullessaan kulkukortteja ja kaikista tiloissa olevista ja siellä liikkuvista henkilöistä on tiedot ammattikorkeakoulun tilapalveluissa.

  • Nykyiset ohjeet liikkumisesta, turvaväleistä, kasvomaskien ja käsidesin käytöstä ovat voimassa toistaiseksi, kertoo LAB-ammattikorkeakoulun tila- ja turvallisuuspäällikkö Janita Markwort

Tiedepuiston kiinteistössä myös toimiva Päijät-Hämeen kesäyliopisto on järjestänyt elokuun alusta alkaen opetuksena noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön vapaalle sivistystyölle antamia ohjeita. Opetuksen järjestelyissä pyritään huomioimaan turvavälit ja tarvittaessa sen turvaamiseksi opetusta on järjestetty kiinteistön suuremmissa opetustiloissa. Osa opetuksesta on siirretty kokonaan verkkoon ja myös lähiopetuksessa on lähes aina etäyhteysmahdollisuus sellaisia tilanteita varten, joissa opiskelija on sairastunut, kuuluu riskiryhmään tai ei voi esimerkiksi työnantajan ohjeistuksen vuoksi osallistua lähiopetukseen.

  • Opiskelijoita muistutetaan turvavälien sekä käsihygienian tärkeydestä. Kesäyliopisto tarjoaa opetukseen osallistuville maskeja käyttöön aina ja etenkin silloin, kun turvavälien säilyttäminen on koulutuksen luonteesta johtuen haastavaa, toteaa Päijät-Hämeen kesäyliopiston rehtori Riikka Harju.