Hiili, luonto arjen voimavarana, tekstiilien kiertokulku ja muovisaaste

KOY Lahden Tiedepuiston hallitus myöntää vuosittain kahdelle Helsingin yliopiston ja kahdelle LAB-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan opiskelijalle 500 euron stipendin. Myöntämisperusteina ovat mm. hyvin edenneet opinnot ja opinnäytetyö. Huomiota kiinnitetään myös opiskelijan aktiivisuuteen opiskelijajärjestössä ja yhteisön rakentamisessa sekä siihen, että opinnäytetyö tavalla tai toisella liittyy Lahden alueeseen.   

Tänä vuonna stipendin saajien opinnäytetyöt ja opinnot liittyvät ajankohtaisiin teemoihin kuten hiili, luontosuhde, kiertotalous ja muovisaaste. Sonja Pohjanvirta tarkastelee Helsingin yliopiston gradu-työssään yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia luonnon hyvinvointivaikutuksista kun taas Riikka Järvinen pohti, voidaanko kiertotaloudella ratkaista kasvavan kaupungistumisen mukanaan tuomaa muovisaasteen ongelmaa. Kiertotalous on myös teemana LAB-ammattikorkeakoulun Enni Arvezin opinnäytetyössä, jonka aiheena on ”Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta”. Matti Koutosen opinnäytetyön aiheena on ”Pintamaihin varastoitunut hiili aluerakentamisessa” ja  kiitosta hän sai myös esimerkillisestä toiminnasta opiskelijaprojekteissa.

Valinnassa mukana olivat lausunnonantajina opetuksessa ja opinnäytetyöohjauksessa mukana olevat LAB-ammattikorkeakoulun lehtorit Pia Haapea ja Raine Vihelmaa sekä professori Heikki Setälä Helsingin yliopistosta. Opinnäytetöiden ohjaajina toimivat tutkijatohtori Riikka Puhakka, yliopettaja Lea Heikinheimo ja lehtori Jussi Kuusela.

0