Korkeakouluyhteistyö

Olemme olennainen osa lahtelaista korkeakoulu- ja tiedeyhteisöä, samalla kun tarjoamme toimitilaa 60 toimijalle / yritykselle.

Korkeakouluyhteistyö

Olemme olennainen osa lahtelaista korkeakoulu- ja tiedeyhteisöä, samalla kun tarjoamme toimitilaa 60 toimijalle / yritykselle.

Korkeakoulu-
yhteistyö

Olemme olennainen osa lahtelaista korkeakoulu- ja tiedeyhteisöä, samalla kun tarjoamme toimitilaa 60 toimijalle / yritykselle.

Korkeakoulu- ja yritysyhteistyö

Lahden Tiedepuiston omistavat Lahden kaupunki, LAB- ammattikorkeakoulu Oy ja Helsingin yliopiston rahastot.

Olemme siis lähtökohtaisesti koulutuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja yhteistyön alusta. Lahden kaupungin strategiassa on hiilineutraalitavoitteen lisäksi kolme asiaa, joita myös Lahden Tiedepuisto Goes Science -hanke haluaa edistää:

  • Rajattomia reittejä menestyä
  • Horisontteja hyvälle elämälle
  • Uskallusta kurottaa korkealle

Lahden Tiedepuistossa kehitämme vastuullisesti toimintaamme. LABin lisäksi tiloissamme toimii Lahden Yliopistokampus, jonka toiminta käsittää Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston ja ne muodostavat noin 200 asiantuntijan lahtelaisen tiedeyhteisön. LT:n B-osassa sijaitsee Lahden Yliopistokampuksen Koordinaatioyksikkö, joka auttaa niin korkeakouluja, yrityksiäkin kuin kaupungin toimijoita yhteistyössä.

Lisäksi koulutusta tarjoavat Päijät-Hämeen Kesäyliopisto sekä B-siivessä maan johtavaa tiedekasvatusta Päijät-Hämeen LUMA-keskus. Lisäksi Lahden kaupungin omistaman Lahden JunnuYliopiston mm. lainattavia tiedelaatikoita koordinoidaan tiloissamme.

Tiloistamme löytyy noin 60 yritystä/toimijaa, joita kiinnostavat korkeakouluopiskelijat ja yhteistyö heidän kanssaan. Opiskelijoita kiinnostaa puolestaan yritykset ja toimijat.

Korkeakoulu- ja yritysyhteistyö

Lahden Tiedepuiston omistavat Lahden kaupunki, LAB-ammattikorkeakoulu Oy ja Helsingin yliopiston rahastot.

Olemme siis lähtökohtaisesti koulutuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja yhteistyön alusta. Lahden kaupungin strategiassa on hiilineutraalitavoitteen lisäksi kolme asiaa, joita myös Lahden Tiedepuisto Goes Science -hanke haluaa edistää:

  • Rajattomia reittejä menestyä
  • Horisontteja hyvälle elämälle
  • Uskallusta kurottaa korkealle

Lahden Tiedepuistossa kehitämme vastuullisesti toimintaamme. LABin lisäksi tiloissamme toimii Lahden Yliopistokampus, joka käsittää Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston ja ne muodostavat noin 200 asiantuntijan lahtelaisen tiedeyhteisön.

Lisäksi koulutusta tarjoavat Päijät-Hämeen Kesäyliopisto sekä B-siivessä maan johtavaa tiedekasvatusta Junnu Yliopisto ja Päijät-Hämeen LUMA-keskus.

Tiloistamme löytyy noin 60 yritystä/toimijaa, joita kiinnostavat korkeakouluopiskelijat ja yhteistyö heidän kanssaan. Opiskelijoita kiinnostaa puolestaan yritykset ja toimijat.

Lahden Tiedepuisto Goes Science -hanke

Osana strategiamme toteutumista olemme yhteistyössä Lahden yliopistokampuksen kanssa käynnistäneet Lahden Tiedepuisto Goes Science -hankkeen, jonka tarkoituksena on testata ja kokeilla uusia malleja korkeakoulu- ja yritysyhteistyön toiminnan kehittämiseksi vuoden 2023 aikana. Akke-hanketta rahoittaa Päijät-Hämeen liitto.

Hankkeen tarkoitus on osaltaan vahvistaa koulutukseen ja tutkimukseen panostamista Niemen kampuksella. Laadukkaan opetuksen ja yhteistyön tukemista sekä luoda mahdollisuuksia.

Lahden Tiedepuisto Goes Science -hankkeen koordinaattorina toimii vuoden 2023 loppuun Hanna Kopra, jonka tehtävänä on testata ja kokeilla erilaisia tapoja, jotka edistäisivät yritysten ja korkeakouluopiskelijoiden sekä väitöskirjatutkijoiden kohtaamisia.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai ideoita, ota yhteyttä:

hanna.kopra@lahdentiedepuisto.fi
040 8377 007

pijt_hmeen_liitto_logo_vaaka_fi_en_nega

Lahden Tiedepuisto Goes Science -hanke

Osana strategiamme toteutumista olemme yhteistyössä Lahden yliopistokampuksen kanssa käynnistäneet Tiedepuisto Goes Science -hankkeen, jonka tarkoituksena on testata ja kokeilla uusia malleja korkeakoulu- ja yritysyhteistyön toiminnan kehittämiseksi vuoden 2023 aikana. Akke-hanketta rahoittaa Päijät-Hämeen liitto.

Hankkeen tarkoitus on osaltaan vahvistaa koulutukseen ja tutkimukseen panostamista Niemen kampuksella. Laadukkaan opetuksen ja yhteistyön tukemista sekä luoda mahdollisuuksia.

Lahden Tiedepuisto Goes Science -hankkeen koordinaattorina toimii vuoden 2023 loppuun Hanna Kopra, jonka tehtävänä on testata ja kokeilla erilaisia tapoja, jotka edistäisivät yritysten ja korkeakouluopiskelijoiden sekä väitöskirjatutkijoiden kohtaamisia.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai ideoita, ota yhteyttä:

hanna.kopra@lahdentiedepuisto.fi
040 8377 007

pijt_hmeen_liitto_logo_vaaka_fi_en_nega
pijt_hmeen_liitto_logo_vaaka_fi_en_nega

LAB, LUT & HY = korkeakouluyhteistyö

LAB on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. Tarjoamme kymmeniä AMK- ja YAMK-tutkintoon johtavia koulutuksia viideltä alalta: alalla: sosiaali- ja terveysala, tekniikka, liiketalous, hotelli-, ravintola- ja matkailuala sekä muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä. Opetusta on suomeksi ja englanniksi.

LUT on uteliaiden yliopisto ja maailman 9. paras yliopisto ilmastoteoissa (THE Impact Rankings), pienten yliopistojen joukossa maailman 11. paras (THE world’s best small universities) ja maailman 350 parhaan yliopiston joukossa (THE World University Rankings). LUT yliopistossa opiskelee Suomen tyytyväisimmät opiskelijat. LUTissa voit opiskella tekniikkaa, kauppatieteitä ja yhteiskuntatieteitä.

Helsingin yliopisto on toiminut Lahdessa vuodesta 1977. Niemen kampuksella toimivat tiedekunnista etenkin bio-ja ympäristötieteellinen, humanistinen, valtiotieteellinen ja matemaattis-luonnontieteellinen. Toiminta on tutkimuspainotteista, mutta Lahdessa järjestetään myös jonkin verran opetusta.

Lahden Yliopistokampus käsittää Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston ja ne muodostavat noin 200 asiantuntijan lahtelaisen tiedeyhteisön. B-osasta löytyy Koordinaatioyksikkö, joka on eräänlainen silta – myös yritysten suuntaan.

Opiskelijayhteistyö

Kaipaako liiketoimintasi vauhditusta?
Tarjoa toimeksiantosi:

lab

lut

hy

LAB, LUT & HY = korkeakouluyhteistyö

LAB, LUT & HY = korkeakoulu-
yhteistyö

LAB on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. Tarjoamme kymmeniä AMK- ja YAMK-tutkintoon johtavia koulutuksia viideltä alalta: alalla: sosiaali- ja terveysala, tekniikka, liiketalous, hotelli-, ravintola- ja matkailuala sekä muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä. Opetusta on suomeksi ja englanniksi.

LUT on uteliaiden yliopisto ja maailman 9. paras yliopisto ilmastoteoissa (THE Impact Rankings), pienten yliopistojen joukossa maailman 11. paras (THE world’s best small universities) ja maailman 350 parhaan yliopiston joukossa (THE World University Rankings). LUT yliopistossa opiskelee Suomen tyytyväisimmät opiskelijat. LUTissa voit opiskella tekniikkaa, kauppatieteitä ja yhteiskuntatieteitä.

Helsingin Yliopiston Niemen kampus (Lahden yliopistokampus) on toiminut Lahdessa 2004 alkaen ja järjestää kandidaatti- sekä maisteriopetusta ympäristötieteissä. HY tekee Lahdessa paljon tutkimusta, etenkin ympäristötutkimuksen saralla.

Opiskelijayhteistyö

Kaipaako liiketoimintasi vauhditusta?
Tarjoa toimeksiantosi:

lab

lut

hy

Esimerkkejä yhteistyömahdollisuuksista

Esimerkkejä yhteistyö-
mahdollisuuksista

Jobteaser

LAB, LUT & HY

Korkeakouluopiskelijoille suunnatun työpaikkaportaalin JobTeaserin kautta tavoittaa LABin ja LUTin sekä HYn opiskelijat. Sitä kautta voi tarjota niin harjoittelu-, osa-aikatyö- ja projektityöpaikkoja. Tai opiskelija tekemään yrityksellenne opinnäytetyötä.

Korkeakoulujen omien JobTeaser-portaaleiden lisäksi työpaikkoja on mahdollista julkaista yhdeksälle suomalaiselle yliopistolle yhdellä kertaa (Aarresaari-verkoston JobTeaser-alustalla), tällöin työpaikkojen pitää soveltua yliopisto-opiskelijoille.

lue lisää

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta = TKI

Mm. LAB testaa uusia tekemisen tapoja yhdessä yritysten kanssa. Korkeakoulujemme vahvuusalueita ovat ympäristötutkimus, kiertotalous, design, innovaatiot sekä hyvinvointi. Projekteissa kehitetään yrityksille ja muille toimijoille uusia menetelmiä, toimintatapoja ja paljon muuta. Korkeakoulut auttavat myös rahoituksen hakemisessa ja löytämään oikeita rahoittajatahoja.

Korkeakoulut toimivat yhteistyössä monien eri alojen yritysverkostojen kanssa. Yrityksesi voi myös osallistua avoimeen innovaatiotoimintaan ja hankeideoiden yhteiskehittämiseen.

Tutkimusta, kehittämistä ja innovointia tapahtuu LABin, LUTin ja HYn toimesta.

Lahden tiedeyhteisön asiantuntemus on median edustajien ja muiden kiinnostuneiden käytössä.

Laboratorio-, testaus- ja asiantuntijapalvelut

Testaus- ja asiantuntijapalvelut keskittyvät Lahdessa huonekalutestaukseen, puutuotetestaukseen, muihin tuotetestauksiin sekä erilaisiin materiaalitestauksiin. LAB tarjoaa myös kiertotalous- ja ympäristötekniikkaan liittyviä palveluja.

– Kaupallinen testauspalvelu
– Yritysten omiin tuote- ja prosessikehitysprojekteihin liittyvä laboratorio- ja asiantuntijapalvelu
– Analyysipalvelut
– Opinnäyte- ja opiskelijatöihin liittyvät laboratoriopalvelut

Tutustu palveluihin:

LAB

lut

hy

StartHub

StartHub on startup – yritysten, uusien liikeideoiden kiihdyttämö ja hautomo. Tiiviissä yhteisössä synnytetään uusia menestysyrityksiä Lahden seudulle ja autetaan ideasta eteenpäin. Yhteisössä toimii tällä hetkellä lähes 40 aktiivista startupia, joille kokonaisuus on maksuton. Toimitilat sijaitsevat LAB Lahden kampuksella Mukkulassa. Toiminnan mahdollistavat Lahden kaupunki, LAB-ammattikorkeakoulu ja Isku.

Tutustu palveluihin

Muotola

LAB-ammattikorkeakoulu
Muotoilu Instituutti

Muotola tarjoaa teolliseen muotoiluun painottuvia palveluita, joissa hyödynnetään myös Muotoiluinstituutista löytyvää muuta, laajempaa muotoiluosaamista (mm. Käyttöliittymä ja graafinen suunnittelu). Muotolaan kannattaa olla yhteydessä mielummin hyvissä ajoin ennen projektin starttia.

ota yhteyttä

Labtic

LAB-ammattikorkeakoulu

Labtic on LAB-ammattikorkeakoulun  opiskelijoiden digitaalisen markkinoinninoppimisympäristö. Labtic auttaa pienyrittäjiä digimarkkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Pienyrittäjän tarpeisiin kehitettyjä palveluita löytyy useita. Labticin palvelut toteutetaan opiskelijatyönä, ja ne on rakennettu vastaamaan opiskeltavien opintojaksojen sisältöjä. Toteutusaikataulu on pääsääntöisesti lukukauden pituinen.

lue lisää

LiMu-radio

Niemi kampuksen yhteisöradio

LiMu-radio on yhteisöradio, jonka studio on Mukkulankadun tapahtuma-areenalla. Sisältöjä voivat tuotaa kaikki Niemi kampuksen toimijat ja ohjelmasisällöt voivat käsitellä mitä vain.

LiMu tulee tietenkin, Lahdessa kun ollaan, sanasta ’lihamuki’. LiMu-radion löydät myös Instagramista ja yhteisöradiolla on lähetystoimintaa perjantaisin ja sitä pääsee kuuntelemaan nettisivujen kautta. Arkiston löydät myös nettisivuilta.

Lue lisää

LUTES

LUT & LAB

LUTES on opiskelijavetoinen järjestö, joka toimii sekä Lahden että Lappeenrannan LUT & LAB kampuksilla.

LUTESin tarkoitus on tukea opiskelijoiden ammatillista ja asiantuntijana kehittymistä alueellisesti erilaisten tapahtuminen, yhteisöjen, verkostojen ja projektien kautta. Maanlaajuisten startup verkostojen kautta on tarkoitus luoda vahva nuorten yrittäjähenkisten opiskelijoiden verkosto.

lue lisää

Luennot

LAB, LUT & HY

Luennot ovat yksi tapa tuoda opiskelijoille katsauksia nykyhetkeen, näkymiä elinkeinoelämän tulevaisuuden tarpeisiin ja vahvistaa yrityksen suhdetta korkeakouluyhteisöön.

Luennoilla jaetaan tietoa, niiden tulee olla opiskelijoille hyödyllisiä, silloin ne ovat myös yrityksille hyödyllisiä. Luentoja voi tarjota omasta alasta korkeakoulujen yksiköille osaksi kurssikokonaisuuksia.

Yritysvierailut

LAB, LUT & HY

Kaikkia opiskelijoita ja yksikköjä kiinnostavat ko. alan yrityksiin tutustuminen mm. yritysvierailujen muodossa. Korkeakoulujen yksikköihin ja opiskelijoihin on monta tapaa olla yhteydessä.

LUTin opiskelijoiden kaikki eri killat

LABin KOE-opiskelijakunta

LABin yrityksille@lab.fi palvelee myös tällaisissa asioissa

Väitöskirjatutkijat: kaisa.vuorivirta@lahdenyliopistokampus.fi

Summer School

Lahden Yliopistokampus

Jo perinteiseksi muodostunut monialaisista opiskelijoista koostuva LABin, LUTin ja Helsingin yliopiston yhteinen kesäkurssi järjestetään Lahdessa. Kurssi pureutuu mm. planetaariseen terveyteen, urbaanin ympäristön rakenteisiin ja paremman tulevaisuuden suunnitteluun sekä rakentamiseen.

lue lisää

Lahti Venture Program

Lahden Yliopistokampus

Lahti Venture Program on yliopisto-opiskelijoille Lahdesta käsin järjestettävä haastekurssi, jossa opiskelijatiimit etsivät ratkaisuja oikeiden yritysten oikeisiin haasteisiin.

Tiimit ovat monitieteisiä ja osallistujia toivotaan kaikilta opintoaloilta. Kaikki tiimit saavat mentorointiapua elinkeinoelämän asiantuntijoilta. Ohjelmaan on myös mahdollista ehdottaa omaa ennakolta koottua tiimiä.

lue lisää

Helsingin yliopisto & LUT yliopisto

Yliopistojen tieteellisen tutkimuksen laaja pohja antaa mahdollisuudet monitieteelliselle ja -alaiselle yhteistyölle. Kyseessä voi olla tutkimusyhteistyö, yhteistyö rahoituksien hakemisessa, isompi tai pienempi kehittämishanke tai innovaatioiden kaupallistaminen. Yliopistot tarjoavat myös opetusta yritysten kehittymisen pohjaksi ja jatkuvan oppimisen palveluita henkilökunnan tietotaidon lisäämiseksi.

Lue lisää

Väitöskirjatutkijoiden verkosto

Lahden Yliopistokampus

Verkosto aloitti toimintansa keväällä 2022 ja on tarkoitettu Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston ja muiden yliopistojen nuorille tutkijoille. Lahden yliopistokeskus tukee ja kehittää verkoston toimintaa.

Väitöskirjatutkija on usein jo opiskelijahaalareista uloskasvanut ”seniori”, joten perinteinen opiskelijatoiminta ei osu enää ytimeen. Uusi verkosto haluaa tarjota paremmin osuvan toiminnallisen ytimen, joka tukee tutkijaa ihan arkissakin tilanteissa.

lue lisää

LAB studio

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB studio on LAB Ammattikorkeakoulu Oy:n sisäinen palveluntuottaja, joka tarjoaa audiovisuaalisen viestinnän moninaisia palveluja niin hankkeille kuin yrityksille ja yhteisöille sekä avaa todellisia mahdollisuuksia myynnin ja markkinoinnin parissa opiskelijoille.

Palveluvalikoimassamme ovatwebinaarit, mainosvideot, yritysvideot, koulutusvideot, livestriimit, podcastit, valokuvausja grafiikat.

lue lisää

Opiskelijoiden hyvinvointi ja liikuntapalvelut

LAB-ammattikorkeakoulu

MOVEO on korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin ja liikuntapalveluihin keskittynyt toimija niin Lappeenrannassa kuin Lahdessa. Lahdessa MOVEOn tiloja on molemmissa rakennuksissa, mutta N73:lla, eli Lahden Tiedepuistossa sijaitsevat sekä kuntosali että ryhmäliikuntatilat. Lisäksi MOVEOn tarjontaan kuuluvat eri puolilla kaupunkia toimivat palloiluryhmät, jotka toimivat höntsä-periaatteella.

Lahden Tiedepuiston vuokralaisilla on mahdollisuus hankkia yritysjäsenyys. Loistava tapa verkostoitua opiskelijoiden kanssa! Kysy lisää aulapalveluistamme: info@lahdentiedepuisto.fi.

Lue lisää

Verkostoitumisaamukahvit
Käkikelloaulassa

Joka toinen keskiviikko klo 9

Nk. Puistokahvit pidetään Lahden Tiedepuiston / N73:n D-osan Käkikelloaulassa joka toinen keskiviikko klo 9 alkaen.

Monesti on jokin pieni alustus, muttei välttämättä aina. Tarkoitus on tutustua talon toimijoihin – opiskelijoihin, yrityksiin, tutkijoihin, opetushenkilökuntaan sekä talossa vieraileviin.

Tarjolla kahvia ja pientä suolaista. Tilaisuus on maksuton.
Ilmoittautuminen edelliseen päivään klo 12 mennessä.

ilmoittaudu

LT:n podcast-studio

Vuokrattavissa opiskelijoille ja yrityksille LT:n D-osan 5. kerroksessa

Podcast-studiotamme voi vuokrata.
Niin yritykset, hankkeet kuin opiskelijat (kysy opiskelija-alennusta).
Hinta 35 €/h tai 200 €/päivä!
Hinnat alv 0%

Kauttamme pystyt hankkimaan myös podcastin tuottamisen, pyydä tarjous!

Kysy lisää
Lahden Tiedepuiston Aulapalvelusta,
puh 050 385 4986, info@lahdentiedepuisto.fi

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Lahden Tiedepuiston B- ja D-osassa

YTHS:n hammashoito löytyy C-osan 5. kerroksesta. Pääovista tultaessa vasemmalle ja heti portaiden jälkeen vasemmalta hissi/portaat ylös.

Muut YTHS:n palvelut löytyvät B-osan 2. kerroksesta, eli talon vastakkaisesta osasta.

YTHS:n palvelut linjataan laissa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta sekä Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa Opiskeluterveydenhuollon oppaassa. Oppaassa määritellään mm. terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen sisältö.

YTHS:n tehtävänä on järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut opiskelijoille. Edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvointia.

Lue lisää

EXAM-tila N73:lla

C-osassa 2. kerroksessa

Korkeakouluopiskelijat suorittavat osan kokeistaan nk. Exam-sähköisen tenttimisen tiloissa. Tiloja löytyy Niemi kampukselta sekä Mukkulankadulta, mutta myös Niemenkadulta, eli Lahden Tiedepuistosta.

N73:n EXAM-tila sijaitsee heti pääovien ja aulan jälkeen vasemmalta löytyvästä C-osan 2. kerroksesta.

Lue lisää

BÄNDIkämppä (tulossa pian)

Niemi kampuksen toimijoiden treenitila

Onko sinulla/teillä opiskelija-, henkilökunta TAI sekabändi? Nyt on mahdollista päästä treenaamaan korkeakouluntiloissa, N73:n kellarissa! Bändikämppää on toivottu ja nyt sellainen vihdoin löytyy.

Soittakaa Paranoid! – kysy lisää

Lahden Tiedepuiston Aulapalvelusta,
puh 050 385 4986, info@lahdentiedepuisto.fi

Valokuvausstudio

Lahden Tiedepuiston D-osan 4. kerroksessa

Tilat ja laitteet on tarkoitettu yksityiseen ja ammattimaiseen valokuvausstudion vuokrakäyttöön.

Kaikki studiossa etukäteen sovitut, saatavilla olevat välineet ovat vuokraajan käytössä etukäteen maksetun vuokra-ajan ajan.

Lue lisää

Pottu & Salvia

Opiskelijaravintola, B-osan 1. kerroksessa

Syyskuun alusta Lahden Tiedepuiston B-osan 1. kerroksessa aloittaa uusi opiskelijaravintola, jonne tietenkin ovat tervetulleita kaikki ruokailemaan.

Ruokalistaan tästä

Co-Working tilat

Työskentelytilaa päiväksi tai pidemmäksi ajaksi

Etsitkö työskentelytiloja etkä halua sitoutua pitkään vuokrasopimukseen tai tarvitset työskentelytiloja vain satunnaisesti?

Niemi Works -yhteiskäyttötilat tarjoavat erittäin edullisen ratkaisun sisältäen kaikki ammatilliseen työskentelyyn tarvittavat palvelut. Ne sopivat niin  liiketoimintaa käynnistävälle yrittäjälle tai lopputyötään valmistelevalle opiskelijalle.

Työskentele ja opiskele oman rytmisi mukaan 24/7.

Ostamaan Niemi Works -passi

Rekrytointitapahtuma

LAB-ammattikorkeakoulu

DuuniExpo on yleisrekrytointitapahtuma ja se on järjestetty nykyisen LAB-ammattikorkeakoulun toimesta jo vuodesta 2008 lähtien. Nykyään se järjestetään Niemi kampuksella, Mukkulankadun tiloissa. Samalla kun kävijät pääsevät nauttimaan ohjelmasisällöistä ja tutustumaan elinkeinoelämän edustajiin, saavat myös he kosketuksen Niemi kampuksen tiloihin.

DuuniExpossa kohtaavat alueen kaikki työelämään tutustuvat 2. asteen opiskelijat siinä missä opintojen loppupuolella olevat tai jo työelämään siirtyneet. Loistava kohtaamispaikka siis.

DuuniExpo on LAB-ammattikorkeakoulun monialainen projekti, jossa opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat tapahtuman – hyödyntäen Niemi kampuksen resursseja.

Lue lisää

JunnuYliopisto

Lahden Yliopistokampus

Lahden JunnuYliopisto on Lahden kaupungin, Helsingin yliopiston, LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston sekä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen yhdessä toteuttama, varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen ulottuva ainutlaatuinen tiedekasvatuspolku.

Yliopistokaupunki Lahti haluaa innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria kriittiseen ajatteluun sekä herätellä kiinnostusta tieteeseen ja korkeakouluopintoihin. Syksyllä 2020 piloteilla käynnistynyt Lahden JunnuYliopistotarjoaa innostavia oppimiskokemuksia tieteen ja tutkimuksen parissa kaikille kaupungin esikoululaisille, peruskoululaisille ja lukiolaisille.  

Lahden JunnuYliopisto -opinnot kattavat kokonaisia ikäluokkia.Valtakunnallisesti ainutlaatuista on se, että Lahdessa toiminnasta vastaa monta korkeakoulutoimijaa yhteistyössä kaupungin kanssa. Opinnot toteutetaan osana varhaiskasvatussuunnitelmaa ja opetussuunnitelmia. 

JunnuYliopistosta lisää

Päijät-Hämeen LUMA-keskus

Lahden Yliopistokampus

Päijät-Hämeen LUMA-keskus tukee ja edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta, oppimista sekä harrastuneisuutta Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella. Järjestämme mm. leirejä, kerhoja, kursseja ja koulutuksia. Olemme myös mukana monessa hankkeessa ja projektissa.

Tiedeluokka SOLU on oppimisympäristö jossa järjestetään LUMA-toimintaa, kuten kerhoja, leirejä, koulutuksia ja opetusta. Toiminnan tavoitteena on tukea opiskelijan ymmärrystä ja lisätä kiinnostusta LUMA-aineita ja niiden opiskelua kohtaan tekemisen kautta.

Löydät P-H LUMA-keskuksen myös:
Instagramista käyttäjänimellä @phlumakeskus ja
Twitteristä @PHLUMAkeskus.

Tiedekasvatuksesta lisää

0