Lahden Tiedepuiston strategia on päivittynyt

Lahden Tiedepuisto on kevään aikana päivittänyt strategiansa vastaamaan entistä paremmin toimintaympäristön muutoksia sekä ohjaamaan entistä tehokkaammin omistajien linjauksia. Päivitetyssä strategiassa on nostettu esille kolme ajankohtaista ja keskeistä Lahden Tiedepuiston toimintaa ohjaavaa teemaa.

– Toimintaympäristön muutokset
– Korkeakoulu- ja yritysyhteistyö
– Vastuullisesti kehittyvä kiinteistöyhtiö

Toimintaympäristön muutoksilla pyrimme reagoimaan asiakkaiden muuttuviin toimitilatarpeisiin sekä kehittämään palveluita uusia teknologioita hyödyntäen. Mahdollistamme ja kehitämme korkeakoulu- ja yritysyhteistyötä osana omaa liiketoimintaamme osallistumalla yhä vahvemmin yhteisiin hankkeisiin sekä luomalla puitteet entistä monipuolisemmalle kohtaamiselle.

Kehitämme vastuullisesti Lahden Tiedepuiston toimintaa ja olemme edelläkävijä kohti hiilineutraalia Lahtea 2025. Osana strategian toteutumista olemme yhteistyössä Lahden yliopistokampuksen kanssa käynnistäneet Tiedepuisto Goes Science -hankkeen, jonka tarkoituksena on kehitellä uusia malleja korkeakoulu- ja yritysyhteistyön toiminnan kehittämiseksi.

0