Niemi kampus on monialainen

Niemi kampuksella toimivat niin LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto kuin Helsingin Yliopisto. Lisäksi kampus on myös lahtelaisen vapaan sivistyksen ja tiedekasvatuksen kotipaikka. Päijät-Hämeen Kesäyliopisto, Päijät-Hämeen LUMA-keskus sekä JunnuYliopisto toimivat myös Niemen kampukselta käsin.

Korkeakoulujen tarjonta Lahdessa monipuolistuu, muuttuu ja vahvistuu. Kansainvälisten opiskelijoiden, väitöskirjatutkijoiden ja professoreidenkin määrä kasvaa. Niemi kampus onkin myös yrityksille hyvä paikka sijoittua – jo lounaalla voi törmätä uusimpiin ajatuksiin ja tulevaisuuden osaajiin. Toimiihan tiloissamme myös Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, joka auttaa yrityksiä ja yrittäjyyteen tähtääviä – maksutta.

Kolme ajankohtaista ja keskeistä Lahden Tiedepuiston toimintaa ohjaavaa teemaa

Lahden Tiedepuisto tarjoaa osaltaan opiskelijoille ja yrityksille toimintaympäristön, missä oppiminen, kehitys, tutkimus ja liiketoiminta voivat kasvaa ja vahvistua. Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston hallitus on 2023 keväällä päättänyt vahvistaa strategiassaan korkeakouluyhteistyöhön panostamista. Kiteytettynä kolmeen meitä ohjaavat toiminnassamme:

– Toimintaympäristön muutokset
– Korkeakoulu- ja yritysyhteistyö
– Vastuullisesti kehittyvä kiinteistöyhtiö

Toimintaympäristön muutoksilla pyrimme reagoimaan asiakkaiden muuttuviin toimitilatarpeisiin sekä kehittämään palveluita uusia teknologioita hyödyntäen. Mahdollistamme ja kehitämme korkeakoulu- ja yritysyhteistyötä osana omaa liiketoimintaamme osallistumalla yhä vahvemmin yhteisiin hankkeisiin sekä luomalla puitteet entistä monipuolisemmalle kohtaamiselle.

Kehitämme vastuullisesti Lahden Tiedepuiston toimintaa ja olemme edelläkävijä kohti hiilineutraalia Lahtea 2025. Osana strategian toteutumista olemme yhteistyössä Lahden yliopistokampuksen kanssa käynnistäneet Tiedepuisto Goes Science -hankkeen, jonka tarkoituksena on kehitellä uusia malleja korkeakoulu- ja yritysyhteistyön toiminnan kehittämiseksi. Hankekoordinaattorina toimii Hanna Kopra.

Arkea yhteisellä kampusalueella

Niemi kampus on lahtelaisille paikoin tuntematon alue. Syksylle 2023 toivommekin kaikkien haasteellisten vuosien jälkeen vilkkaampaa arkea, kun uudet sekä vanhat opiskelijat saapuvat kampuksen tiloihin, Niemenkadulle ja Mukkulankadulle ja lähiopetuksesta päästään nauttimaan. Silloin opiskelijoiden virrat alakbvat toivottavasti näkyä myös katukuvassa ja mm. Kampusraitilla.

Molempien kiinteistöjen yhteydestä löytyy ravintolat, jotka tarjoavat myös opiskelijahintaista ruokaa. Läpi ihmiskunnan historian ruuan äärellä on kohdattu ja tutustuttu, hiljainen tieto levinnyt ja verkostoiduttu. Paljon on virrannut vettä, mutta edelleen ruuan äärellä on helppo verkostoitua.

Yhteinen jaettu arki on valtavan tärkeää ja siihen jokainen voi osallistua. Toimijuus on monipuolista ja myös kansainvälistä. Osaajia ja ymmärrystä löytyy valtavat määrät – ne tulee tehdä näkyviksi ja kuulluiksi. Myös jokapäiväisissä kohtaamisissa, ei vain vuosikertomuksissa.

Pitkät korkeakouluperinteet

LUT ei ole ensimmäinen yliopisto, joka rantautui Lahteen. Vuonna 1975 perustettiin Lahden kaupungin ja Helsingin yliopiston välinen yhteistyötoimikunta kehittämään kesäyliopiston ja avoimen yliopiston toimintaa sekä täydennyskoulutuspalveluita Päijät-Hämeen alueella. 1977 Päijät-Hämeessä käynnistyy Yhteistyötoimikunnan työn tuloksena Helsingin yliopiston Avoimen korkeakoulun kokeilu.

Lahti on moninainen paikka ja monien asioiden paikka. Viipurinevakoiden ansiosta Lahdesta kehittyi kaupunki – tai ainakin heidän ansiostaan sellainen kaupunki kuin Lahti juuri nyt on.

Lahden sijainti on ollut ja on edelleen erinomainen ja logistisesti elinkeinoelämälle miellyttävä. Toimintaympäristö, jossa pääkaupunkiseutu on lähellä, mutta myös muu maa on helppo tavoittaa. Korkeakouluyhteistyötäkin tehdään ympäri maata, mm. Lahden Yliopistokampuksen kautta ja Lahden Tiedepuistossa vierailevat voidaankin aina iloisesti yllättää juurevalla tekemisellä ja toimivilla tiloilla.

0
LAB-ammattikorkeakoulun ryhmäliikuntatilassa kahvakuulatreeni.